topmenuleft
   
  ENG |

 

    

五星級客戶設施

 

有品味的設計裝潢,配備衛星電視及寬帶上網,更勝於一般酒店,歡迎來駿榮參觀指導工作,您將擁有五星級的起居照顧和服務。